រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត ចម្ងាយប្រហែល ១២៥គីឡូម៉ែត្រ ពីក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងប្រហែល ២១០គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ៤ និង៤៨ (ផ្លូវគ្រួសក្រហម ១៧គ.ម) ជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍មួយដែលទទួលការគាំទ្រពីភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តទេសចរណ៍បែបផ្សងព្រេង សម្បូរទៅដោយទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតច្រើនកន្លែង

  • 316
  • ដោយ Admin

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត ចម្ងាយប្រហែល ១២៥គីឡូម៉ែត្រ ពីក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងប្រហែល ២១០គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ៤ និង៤៨ (ផ្លូវគ្រួសក្រហម ១៧គ.ម) ជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍មួយដែលទទួលការគាំទ្រពីភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តទេសចរណ៍បែបផ្សងព្រេង សម្បូរទៅដោយទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតច្រើនកន្លែង Chiphat eco tourism community is located 125km from Khemerak Phumin town and 210km from Phnom Penh.
For adventure trip, waterfalls, mountain, forest…
Tel: 031 567 8902
www.kohkongtourism.gov.kh
gmap: https://goo.gl/maps/zC9HEyzD6VGuERVg6

អត្ថបទទាក់ទង