រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ទន់ សេដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យរបាយការណ៍ថវិកា SOF សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សា ពាមកាយ។

  • 151
  • ដោយ Admin

លោក ទន់ សេដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យរបាយការណ៍ថវិកា SOF សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សា ពាមកាយ។

អត្ថបទទាក់ទង