រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សកម្មភាពលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៅតាមគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ពេលបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ចូលរៀនឡើងវិញ ដំណាក់កាលទី២ បានរៀបចំណែនាំវាស់កម្តៅ លាងសម្អាតដៃជាមួយអាល់កុល ជែល ឬសាប៊ូ ពាក់ម៉ាស់ និងការរក្សាចន្លោះគម្លាតសុវត្ថិភាព ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ និងការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីត-១៩ នៅតាមគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទូទាំងខេត្តកោះកុង។

  • 254
  • ដោយ Admin

សកម្មភាពលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៅតាមគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ពេលបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ចូលរៀនឡើងវិញ ដំណាក់កាលទី២ បានរៀបចំណែនាំវាស់កម្តៅ លាងសម្អាតដៃជាមួយអាល់កុល ជែល ឬសាប៊ូ ពាក់ម៉ាស់ និងការរក្សាចន្លោះគម្លាតសុវត្ថិភាព ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ និងការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីត-១៩ នៅតាមគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទូទាំងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង