រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោកនាយក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ វិទ្យាល័យកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន សារ៉ា យ៉ា (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ដែលបានឧបត្ថម្ភជែលលាងដៃ សរុបចំនួន ៣៥០ ដប ដល់វិទ្យាល័យកោះកុង។

  • 178
  • ដោយ Admin

លោកនាយក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ វិទ្យាល័យកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន សារ៉ា យ៉ា (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ដែលបានឧបត្ថម្ភជែលលាងដៃ សរុបចំនួន ៣៥០ ដប ដល់វិទ្យាល័យកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង