រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រសួងទេសចរណ៍ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងបណ្តាញសង្គម ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ជូនដល់មន្ត្រីមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង ក្នុងគោលបំណងជុំរុញលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទេសចរណ៍ ក្នុងបណ្តាញសង្គម

  • 145
  • ដោយ Admin

ក្រសួងទេសចរណ៍ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងបណ្តាញសង្គម ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ជូនដល់មន្ត្រីមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង ក្នុងគោលបំណងជុំរុញលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទេសចរណ៍ ក្នុងបណ្តាញសង្គម អោយបានកាន់តែទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធិភាព។
នៅសាលប្រជុំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង