រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត រួមមានមន្ទីរផែនការខេត្ត និងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត បានសហការ រៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ ស្តីពីការរៀបចំ និងកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ(២០២១-២០២៣) សាលាស្រុកថ្មបាំង ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងនោះសមាសភាព ដែលអញ្ជើញចូលរួមមាន លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក លោកអភិបាលស្រុក មន្រ្តីការិយាល័យ-អង្គភាពស្រុក មេឃុំ ស្មៀនឃុំ និងមេភូមិផងដែរ។

  • 132
  • ដោយ Admin

ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត រួមមានមន្ទីរផែនការខេត្ត និងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត បានសហការ រៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ ស្តីពីការរៀបចំ និងកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ(២០២១-២០២៣)
សាលាស្រុកថ្មបាំង ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងនោះសមាសភាព ដែលអញ្ជើញចូលរួមមាន លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក លោកអភិបាលស្រុក មន្រ្តីការិយាល័យ-អង្គភាពស្រុក មេឃុំ ស្មៀនឃុំ និងមេភូមិផងដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង