រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ពិធីសំណេះសំណាល និងផ្សព្វផ្សាយការងារបោះឆ្នោត ជូនដល់មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុង ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។

  • 218
  • ដោយ Admin

ពិធីសំណេះសំណាល និងផ្សព្វផ្សាយការងារបោះឆ្នោត ជូនដល់មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុង ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (០៤-០៩-២០២០)។

អត្ថបទទាក់ទង