រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ចា ឡាន់ ប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខលោក កុក សំអាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងជាអនុប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តកោះកុង ដែលមានជម្ងឺកំពុងសម្រាកនៅផ្ទះ របស់លោក ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងវែង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។

  • 230
  • ដោយ Admin

លោក ចា ឡាន់ ប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខលោក កុក សំអាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងជាអនុប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តកោះកុង ដែលមានជម្ងឺកំពុងសម្រាកនៅផ្ទះ របស់លោក ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងវែង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង