រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាចំការលើ បានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា លើសេចក្តីណែនាំលេខៈ៣៨.អយក.សណន ស្តីពីការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញដំណាក់កាលទី២។

  • 156
  • ដោយ Admin

លោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាចំការលើ បានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា លើសេចក្តីណែនាំលេខៈ៣៨.អយក.សណន ស្តីពីការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ។ក្នុងនោះមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជន គឺលោក តាំង គឹមឡេង ឧបត្ថម្ភជែងលាងសម្អាតដៃចំនួន ១៥ដប លោកស្រី អ៊ិន ធាវី សហគមន៍ភូមិចំការលើ អាល់កុល ចំនួន១០ដប និងលោក យិន សុភា ជួយផ្សព្វផ្សាយសម្ភារៈបំពងសំលេង៣ថ្ងៃ (មេក្រូហ្វូន)ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការចូលរៀនឡើងវិញក្នុងសហគមន៍។

អត្ថបទទាក់ទង