រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ថោង កុសលឫទ្ធិ អនុប្រធានការិយាល័យវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមការងារបានចុះបែងចែក និងណែនាំពីរបៀបផលិតសម្ភារឧបទេស និងប្រើប្រាស់សម្ភារឧបទេសគណិតវិទ្យា ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្ត។

  • 181
  • ដោយ Admin

លោក ថោង កុសលឫទ្ធិ អនុប្រធានការិយាល័យវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមការងារបានចុះបែងចែក និងណែនាំពីរបៀបផលិតសម្ភារឧបទេស និងប្រើប្រាស់សម្ភារឧបទេសគណិតវិទ្យា ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង