រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

នាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលមណ្ឌលសីមា សហការជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋបាលជលផលប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទនៅតាមផែឡើងត្រី នៅក្នុងឃុំប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង។

  • 158
  • ដោយ Admin

នាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលមណ្ឌលសីមា សហការជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋបាលជលផលប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទនៅតាមផែឡើងត្រី នៅក្នុងឃុំប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង