រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

នាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលបូទុមសាគរ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍នេសាទតំបន់ឆ្នេរឃុំថ្មស ដើម្បីស្វែងរកដំណោះ សម្រាប់រៀបចំផ្វើផែនការសកម្មភាព ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ នៅទីស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលថ្មស ឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ០៨ នាក់។

  • 183
  • ដោយ Admin

នាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលបូទុមសាគរ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍នេសាទតំបន់ឆ្នេរឃុំថ្មស ដើម្បីស្វែងរកដំណោះ សម្រាប់រៀបចំផ្វើផែនការសកម្មភាព ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ នៅទីស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលថ្មស ឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ០៨ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង