រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងារមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីណែនាំលេខ ៣៧,៣៨,៣៩៩ ស្តីពីការបើកឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណ:ដំណើរឡើងវិញដំណាក់កាល២ ក្នុងបរិបទ COVID-19 ដល់ការិយាល័យ អប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក លោកនាយកនាយិកា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្ន្ងុងស្រុកស្រែអំបិល សរុបចំនួន ៣០ នាក់ ស្រី ០៩ នាក់។

  • 172
  • ដោយ Admin

ក្រុមការងារមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីណែនាំលេខ ៣៧,៣៨,៣៩៩ ស្តីពីការបើកឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណ:ដំណើរឡើងវិញដំណាក់កាល២ ក្នុងបរិបទ COVID-19 ដល់ការិយាល័យ អប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក លោកនាយកនាយិកា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្ន្ងុងស្រុកស្រែអំបិល សរុបចំនួន ៣០ នាក់ ស្រី ០៩ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង