រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ទីរ អ.យ.ក. ខេត្ត កោះកុង រៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបើកឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណ:ដំណើរឡើងវិញដំណាក់កាល២ ក្នុងបរិបទCOVID-១៩ ដល់ការិ.អ.យ.ក. ស្រុក លោកនាយក នាយិកា សាលាមត្តេយ្យ បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ និងមកពីសាលាមួយចំនួនក្នុងស្រុកថ្មបាំង សរុបចំនួន៣០នាក់ (ស្រី០៤នាក់)។

  • 170
  • ដោយ Admin

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ទីរ អ.យ.ក. ខេត្ត កោះកុង រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបើកឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណ:ដំណើរឡើងវិញដំណាក់កាល២ ក្នុងបរិបទCOVID-១៩ ដល់ការិ.អ.យ.ក. ស្រុក លោកនាយក នាយិកា សាលាមត្តេយ្យ បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ និងមកពីសាលាមួយចំនួនក្នុងស្រុកថ្មបាំង សរុបចំនួន៣០នាក់ (ស្រី០៤នាក់)។

អត្ថបទទាក់ទង