រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង សូមជូនដំណឹង ស្តីពីផ្អាកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចំនួន ៣ថ្ងៃ

  • 109
  • ដោយ Admin

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង សូមជូនដំណឹង ស្តីពីផ្អាកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចំនួន ៣ថ្ងៃ 

យោង ​៖  តាមការចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរទីស្តីការក្រសួង ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី (ឬស្សីកែវ) អោយរួចរាល់នៅចុងឆ្នាំនេះ។

 ហេតុដូចនេះ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រយៈពេល ៣ ថ្ងៃដែលមានកាលវិភាគដូចខាងក្រោម 

 ⁃ ថ្ងៃបិទប្រព័ន្ធ៖ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៥ និង០០ នាទីល្ងាច

 ⁃ ថ្ងៃបើកប្រព័ន្ធ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៧ និង៣០ នាទីព្រឹក

ចំណាំ ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែថ្ងៃបើកប្រព័ន្ធក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ ។

សូមអរគុណ..

អត្ថបទទាក់ទង