រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមបរិច្ចាគទិញវ៉ាក់សាំង Covid 19 ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

  • 158
  • ដោយ Admin

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមបរិច្ចាគទិញវ៉ាក់សាំង Covid 19 ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អត្ថបទទាក់ទង