រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពខ្យល់

  • 65
  • ដោយ Admin

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង ស្តីពីគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទទាក់ទង