រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជួបជាមួយមន្ត្រីជួរក្រោយទទួលបន្ទុកវិស័យសំណង់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីលំហូរសេវាសំណង់

  • 113
  • ដោយ Admin

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជួបជាមួយមន្ត្រីជួរក្រោយទទួលបន្ទុកវិស័យសំណង់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីលំហូរសេវាសំណង់របស់អង្គភាពច្រក និងសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកទទួលសេវានៅអង្គភាពច្រក៕

អត្ថបទទាក់ទង