រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាគណៈកម្មាធិការនៃគម្រោងសាលាពហុភាសាឆ្លងដែន

  • 111
  • ដោយ Admin
លោក សុខ វីន តំណាងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តបានដឹកនាំ សហការី ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ គណៈកម្មាធិការនៃគម្រោងសាលាពហុភាសាឆ្លងដែន នៅសណ្ឋាគារ Annon ខេត្តកោះកុង។(ដោយ លឹម ហ្វាស៊ី)

អត្ថបទទាក់ទង