រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ទីចាត់ផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត ចុះស្រង់តម្លៃ ដេីម្បីរៀបចំបញ្ជីតម្លៃសម្ភារស្តង់ដាសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

  • 77
  • ដោយ Admin

ទីចាត់ផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត បានសហការ ជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងសង្កាតទាំងបី ចុះស្រង់តម្លៃ ដេីម្បីរៀបចំបញ្ជីតម្លៃសម្ភារស្តង់ដាសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង