រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោកជំទាវ ឈី វ៉ា អនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកោះកុង និងសមាជិក បាននាំយកសម្ភារទារក និងថវិកាមួយចំនួន ដើម្បីឧបត្ថម្ភ និងសួរសុខទុក្ខ លោកស្រី វ៉ា វន្នី

  • 90
  • ដោយ Admin

លោកជំទាវ ឈី វ៉ា អនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកោះកុង និងសមាជិក បាននាំយកសម្ភារទារក និងថវិកាមួយចំនួន ដើម្បីឧបត្ថម្ភ និងសួរសុខទុក្ខ លោកស្រី វ៉ា វន្នី សមាជិកសមាគមនារី និងជាមន្ដ្រីមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្ត សម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង៕

អត្ថបទទាក់ទង