រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សកម្មភាព នៃការពិនិត្យកម្តៅ និងបាញ់អាល់កុល មុនពេលចូលបំពេញការងារ របស់កម្មករ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាងកុក-កោះកុង

  • 77
  • ដោយ Admin

សកម្មភាព នៃការពិនិត្យកម្តៅ និងបាញ់អាល់កុល មុនពេលចូលបំពេញការងារ របស់កម្មករ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាងកុក-កោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង