រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សូមចូលរួមទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ-១៩

  • 108
  • ដោយ Admin

ក្រសួងទេសចរណ៍សូមធ្វើការក្រើនរំលឹកសាជាថ្មីដល់ម្ចាស់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទេសចរណ៍ទាំងអស់ទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្ត និងត្រូវរៀបចំតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន

អត្ថបទទាក់ទង