រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលឃុំជីលើ បានសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ និងមេភូមិ ចុះផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្តីពីវិធានការការការពារ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩

  • 72
  • ដោយ Admin

នៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលឃុំជីលើ បានសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ និងមេភូមិ ចុះផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្តីពីវិធានការការការពារ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង