រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០២១

  • 115
  • ដោយ Admin

មន្រ្តីបច្ចេកទេសនៃការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ បានចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធZOOM ស្ដីពីការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជានាយកដ្ឋានផែនការ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយទូទាំងប្រទេស។

អត្ថបទទាក់ទង