រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសាងសង់មត្តេយ្យសហគមន៍

  • 89
  • ដោយ Admin

គណ:កម្មការមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ថ្នាក់ខេត្ត បានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ថ្នាក់មត្តយ្យសិក្សាសហគមន៍ នៅភូមិវាលឃុំស្រែអំបិល និងភូមិគគីរជ្រុំឃុំឬស្សីជ្រុំ ដើម្បីសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសំណង់និងគ្រូមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ ឲ្យចូលស្តង់ដា។

អត្ថបទទាក់ទង