រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទម្រង់គេហទំព័ររដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត គំរូថ្មី

  • 151
  • ដោយ Admin

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទម្រង់គេហទំព័ររដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត គំរូថ្មី

ខេត្តកោះកុង៖ ក្រុមការងារមន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យា នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទម្រង់គេហទំព័ររដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត គំរូថ្មី តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ជាមួយតំណាងក្រសួងប្រៃសនីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានវិទ្យារបស់រដ្ឋបាលខេត្តផ្សេងៗ។

តាមរយៈការអនុវត្តកន្លងមក ខេត្តកោះកុង ទទួលបានការកោតសរសើរក្នុងការបង្កើតអត្ថបទព័ត៌មាន (Content) ដោយបានផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ សេចក្តីជូនដំណឹង និងព័ត៌មានទេសចរណ៍ ជាដើម។

អត្ថបទទាក់ទង