រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ-១៩

  • 141
  • ដោយ Admin

ជម្រាបជូនដំណឹងដល់អាជីវករបម្រើសេវាកម្មទេសចរណ៍
សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីដ-១៩ តាមគោលការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

អត្ថបទទាក់ទង