រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ប្រជុំពិភាក្សាស្រាវជ្រាវសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិស័យអប់រំ រយ:ពេល៤០ឆ្នាំ ១៩៧៩-២០២០

  • 84
  • ដោយ Admin

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដឹកនាំកិច្ចក្រុមការងារប្រវត្តិសាស្ត្រ និងសមិទ្ធផល របស់មន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រជុំពិភាក្សាស្រាវជ្រាវសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិស័យអប់រំ រយ:ពេល៤០ឆ្នាំ ១៩៧៩-២០២០

អត្ថបទទាក់ទង