រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំស្តីពីផែនការបែងចែកក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការឆ្នាំ២០២១

  • 43
  • ដោយ Admin

មន្ត្រីជំនាញការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាល នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត បានចូលរូមសិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំពីផែនការបែងចែកក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការឆ្នាំ២០២១ នៅសាលប្រជុំអគាររដ្ឋបាលថ្មី(ចៅពញាហុក)រាជធានីភ្នំពេញ។

អត្ថបទទាក់ទង