រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ (គ.ក.ស.ក) ស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការ គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល

  • 90
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃទី២៥ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២០ វេលាម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ (គ.ក.ស.ក) ស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការ គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល នៅការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គមស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។ របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំមានដូចខាងក្រោម៖

១.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តរៀបវារៈ នៃកិច្ចប្រជុំ

២.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំខែមុន

៣.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

៤.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព និងទិសដៅខែបន្ទាប់

៥.បញ្ហាដែលជួបប្រទះ/ដំណោះស្រាយ/សំណូមពរផ្សេងៗ។

អត្ថបទទាក់ទង